ДИПЛОМАТИЧНА ПЛАТФОРМА КНТЕУ

Ми — це нова аполітична громадська організація з метою об’єднання молоді, що бере активну участь у ініціативах щодо поширення знань про сучасну дипломатію, включення молодих людей у процеси прийняття рішень та розбудову України.

Наша головна мета — інтелектуальний розвиток проактивної української молоді (старшокласників, студентів і молодих професіоналів), а саме навчання нових представників дипломатії як у нашій державі, так і за її межами, та створення нового політично-дипломатичного покоління в Україні шляхом використання програм та методів неформальної освіти.

Наша робота ґрунтується на принципах добровольності та рівноправ’я, самоврядування та самореалізації, законності та раціональності, взаємонавчання та взаємопідтримки одне одного, гендерної, вікової та соціальної рівності усіх учасників, заохочення до активної громадянської та суспільної дії.

Надаючи інституційну, медіа, матеріальну та організаційну підтримку своїм партнерам, ми забезпечуємо визнання цінностей цих освітніх програм та ініціатив, що реалізуються, та забезпечення їх сталого розвитку у майбутньому.

Дипломатична платформа КНТЕУ — це мережа активної молоді, зацікавленої у міжнародній співпраці та партнерстві, що цікавиться моделюванням реальних кейсів, що розглядалися міжнародними організаціями, та у подальшій кар’єрі у сфері міжнародних відносин та дипломатії.

Сфери діяльності:

 • Організація та проведення симуляційних ігор

Симуляційна гра — це інструмент, що використовується задля імітації реальних кейсів та процесів у середовищі неформальної освіти.

Запорукою успіху симуляції є динамічна рольова гра, коли зміна ходу сесії спонукає учасників до швидкого реагування та пристосування до нових обставин.

Симуляції заохочують суспільну взаємодію заради обміну досвідом та ідеями, розвиток критичного миcлення, ораторських навичок та лідерських якостей. Симуляційні ігри, або моделювання, можуть використовуватися під час ознайомлення з процесами функціонування інституцій влади, бізнесу, міжнародних організацій, тощо.

Симуляції міжнародних організацій дозволяють молодим лідерам відчути себе у ролі справжнього дипломата. Такі конференції допомагають молоді не лише розвинути професійні навички, а й долучитися до лав громадських активістів.

Також, отримані навички стануть у нагоді незалежно від кар’єри чи професії, яку учасники обирають у майбутньому. У процесі рольової гри молоді люди розширюють свої знання у сферах міжнародних відносин, глобальні процесів, економіки та дипломатії.

Наші проекти:

 • “Модель Організації Об’єднаних Націй” – симуляційна гра, в ході якої імітується засідання різних органів системи ООН. ЇЇ учасники виступають в ролі дипломатів, відтворюючи роботу Організації з дотриманням реальних правил процедури. Вони представляють різні країни і беруть участь в обговоренні питань, які стоять на порядку денному в ООН. За рахунок імітації діяльності ООН, на прикладі роботи різних органів організації, учасники дізнаються про проблеми в різних регіонах світу та шляхи їх вирішення
 • “Модель Ліги Арабських Держав” — симуляційна гра, що має на меті моделювання роботи Ліги Арабських Держав (Арабської Ліги), регіональної міжнародної організації арабських держав Південно-Західної Азії, Північної та Північно-Східної Африки, ознайомлення із принципами роботи, проблемами регіону, політично-економічними течіями та розвиток професійних навичок учасників.

 

Головні цілі проектів:

 • Поширення знань про глобальні проблеми і процеси, що відбуваються у світі, пошук можливих шляхів їх вирішення;
 • Підвишення обізнанності та зацікавленності молоді у міжнародних

відносинах, глобальних процесах, міжнародних економічних відносинах

та сучасної дипломатії, поширення розуміння соціальної

відповідальності громадянина;

 • Розповсюдження “симуляційних ігор”, як ефективного методу

неформальної освіти, що може бути використаним у різних сферах;

 • Заохочення молоді до участі у змінотворчих процесах та в процесі

розбудови нового покоління українських дипломатів;

 • Розвиток професійних навичок учасників задля підвищення їх

спроможностей на ринку праці;

Сфери діяльності:

 • Проект“Head to Head” – організація публічних лекцій, зустрічей з публічними особами та видатними фахівцями-практиками України й інших країн світу.

 

 • ПроектДипломати на виїздіучасть у різного типу позауніверситетських заходах, представлення університету на всеукраїнських, міжнародних конференціях.

 

 • ПроектМи і владавідвідування та детальне знайомство з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України.

 

 • Організація та проведення інтелектуальних правових ігор, правових брейн-рингів, правових батлів.

Платформа співпрацює з адміністрацією та Радою студентського самоврядування Університету, факультетів, іншими структурними підрозділами Університету та об’єднаннями.

Платформа тісно співпрацює з Правничим клубом (Lawyers Club) та Дебатним Клубом (Polemic Union), організовує спільні заходи, конференції, круглі столи, інтелектуальні заходи, публічні зустрічі, дебатні ігри та турніри.

Голова організації:

Лисенко В’ячеслав, студент факультету міжнародної торгівлі та права