Круглий стіл «Економічна модернізація в експоненті глобалізаційних викликів»

У Київському національному торговельно-економічному університеті за ініціативи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 11 квітня 2019 року відбувся круглий стіл «Економічна модернізація в експоненті глобалізаційних викликів».

Зі вступним словом до присутніх звернувся голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Ю.Баранюк, передав вітання учасникам від проректора з наукової роботи, представив доповідачів круглого столу.

Студентка 2-го курсу ФМТП К. Приходько охарактеризувала переваги і недоліки глобалізації та модернізації як тенденцій розвитку світової економіки.

Голова інформаційно-видавничого відділу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, студент 2-го курсу ФОАІС В. Лопуга, розкрив, на прикладі історично першої фінансової кризи, питання необхідності модернізації економіки. Довів, що екстенсивна форма ведення господарювання, переважання імпорту продукції над експортом і стрімкий неконтрольований розвиток ринку похідних цінних паперів є першопричинами виникнення кризових явищ в економіці. Розглянув суб’єктів фінансових криз, визначив їх місце у фінансовій системі, охарактеризував події, що поступово підводять до настання фінансових криз.

Студентки 2-го курсу ФТМ, активісти наукового клубу «Start in science» Є. Дяченко, К. Волосян і В. Боровик, представили результати дослідження проведені на тему «Екологічні проблеми модернізації економіки» і зазначили, що в Україні впродовж останніх років рівень модернізації економіки підвищився за рахунок впровадження новітніх технологій, спрямованих на покращення стану екології. Стверджують, що екологізація є важливою компонентною модернізації економіки та повинна стати необхідною стратегією розвитку суспільства, дотримуватися якої повинно все людство.

Голова відділу по роботі з молодими вченими Наукового товариства, студент 3-го курсу ФТМ М. Воронцов, розкрив питання сучасних електронних грошей як основного фактору модернізації світової економіки. Навів характеристику електронних грошей згідно з рішенням Європейського центрального банку, запропонував розглядати електронні гроші двох типів: на базі банківських карт та на базі комп’ютерних мереж. Виокремив ризики, з яким можуть зіткнутися користувачі електронних грошей в розрізі запропонованих типів.

Активну участь в обговоренні розглянутих питань брали активісти Наукового товариства КНТЕУ, студенти Н. Сакевич (ФЕМП), В. Румянцева (ФФБС), М. Кіров (ФТМ), А. Самойленко (ФМТП), Є. ПольовикМ. МостоваА. Омельченко та Є. Стецюк (ФОАІС).

Круглий стіл пройшов в дискусійному форматі, кожна доповідь викликала жваве обговорення. Участь в засіданні брали студенти та аспіранти КНТЕУ.