Можливості для студентів магістратури

Тема: До уваги студентів, які навчаються за освітнім ступенем «Магістр»

 

Шановні студенти магістратури, повідомляємо, що проводиться набір статей для публікації у журналах:

  • Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право (DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute). В журналі публікуються результати досліджень з економічних та правових проблем розвитку світового господарства, його впливу на глобалізаційні процеси у світі, міжнародний розподіл праці та міжнародні економічні відносини: науково-технічне співробітництво, валютно-фінансові операції, міграцію робочої сили; впливу зовнішньої торгівлі на розвиток національних економік.
  • Вісник КНТЕУ (DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute). В журналі публікуються результати досліджень: з проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі; обліку, фінансового аналізу та контролю; розвитку фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвитку зовнішньоекономічної діяльності; опанування спадщини філософських та історичних наук тощо.
  • Товари та ринки (DOI: http://doi.org/10.31617/tr.knute). Тематичною спрямованістю журналу є висвітлення питань теорії та практики товарознавства, нових технологій, готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, мерчандайзингу, логістики, якості та безпеки товарів (послуг), стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю, захисту прав споживачів.

Опублікувати статтю Ви маєте змогу в одному із зазначених журналів у співавторстві з науковим керівником або викладачем кафедри, на якій навчаєтесь.