На кафедрі журналістики та реклами відбувся захист випускної кваліфікаційної роботи англійською мовою

На кафедрі журналістики та реклами Київського національного торговельно-економічного університету з 11 червня 2019 року тривають захисти випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів напряму підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Зокрема відбувся перший на кафедрі захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра англійською мовою. Робота на тему «Advertising and PR Activity Planning of  the B2B Market Enterprise» виконана та захищена на «відмінно» студентом Кучкіним М. С. під керівництвом професора кафедри журналістики та реклами, д. е. н. Дубовик Т. В.

Екзаменаційна комісія, яку очолили голова – директор рекламного агентства «Біг Тайм» О. А. Самардак,  високо оцінила представлене дослідження та рівень підготовки молодого фахівця.

Використання англійської мови в навчальному процесі українських ЗВО є необхідною передумовою інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір. Так на важливості володіння іноземними мовами викладачами та студентами наголошували доповідачі нещодавньої міжнародної конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні».

Для кафедри журналістики та реклами проведений захист є поштовхом для подальшого розвитку та започаткування більш широкого використання англійської мови в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності «Журналістика». Кафедра вдячна Микиті Кучкіну за проявлену ініціативу та бажає йому успіхів у подальшому навчанні.