Правничий клуб

Правничий клуб  –  це незалежне об’єднання студентів правничих спеціальностей університету з метою підвищення правової культури студентів, більш повного розуміння майбутньої професії та організації культурно – масових заходів 

Правничий клуб підтримує ініціативу,надає за можливістю інформаційну, правову та інші види допомоги, сприяє формуванню умов для розкриття потенціалу студентства в сферах освіти та саморозвитку, що стосуються права. 

Також Правничий клуб популяризує імідж високоерудованої соціальноактивної особистості , організовує та проводить інтелектуальні заходи у сфері права(ігри, квести, турніри, зустрічі зі спеціалістами у даній сфері, екскурсії в державні установи) 

Правничий клуб створює максимально зручне середовище для пошуку, а головне, для надання підтримки молоді, яка прагне розвиватися у юриспруденції.

Правничий клуб співпрацює з адміністрацією факультету, Радою студентського самоврядування університету, факультетів та у випадку зацікавленості, з іншими структурними підрозділами та об’єднаннями студентів КНТЕУ.

Голова організації:

 

Ратківська Анастасія, студентка факультету міжнародної торгівлі та права