Ректор А. А. Мазаракі зустрівся з аспірантами першого року навчання

Ректор університету д.е.н., професор Анатолій Антонович Мазаракі 18 вересня 2019 року зустрівся з аспірантами першого року навчання. У своєму виступі ректор наголосив на важливості своєчасного виконання освітньо-наукової програми, що передбачає набуття компетентностей, необхідних для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності,  оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливих теоретичних та прикладних проблем, що мають загальнонаціональне та світове значення.

Анатолій Антонович наголосив на важливості вибору теми наукового дослідження в контексті напрямів розвитку світової науки. Зазначив про створені в університеті необхідні умови для проведення дослідницької роботи на високому рівні. Для цього майбутні доктори філософії мають доступ до  сучасного технічного та програмного забезпечення, до всіх видів відкритої наукової інформації, зокрема міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, інформаційних фондів університету, можуть користуватися SMART-бібліотекою, проводити дослідження в спеціалізованих лабораторіях. Пан ректор побажав молодим науковцям плідної праці, творчого натхнення і наполегливості в досягненні своєї мети.

Проректор з наукової роботи д.е.н., професор Світлана Володимирівна Мельниченко повідомила присутніх про загальні умови навчання в аспірантурі, проведення наукових досліджень, права й обов’язки учасників освітньо-наукового процесу, моніторинг виконання та процедури розгляду дисертаційних робіт, створення об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту, дотримання академічної доброчесності та недопущення плагіату, а також ознайомила присутніх із нормативними документами, які регулюють підготовку здобувачів вищої освіти «доктор філософії».

На зустрічі з аспірантами були присутні декани, завідувачі кафедр та наукові керівники, які привітали аспірантів і побажали їм творчих звершень та успіхів.

01f9cc825bf518124f7950712d5736f9

Зображення 1 з 7