СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ГУРТОК “АУДИТОРСЬКИЙ КЛУБ”


Мета клубу
– розвиток наукових здібностей талановитих студентів, формування дослідницького потенціалу

Для досягнення мети своєї діяльності Клуб:

  • Залучає до наукової роботи студентів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад та фахівців-практиків
  • Організовує публічні обговорення актуальних проблем та результатів проведених наукових досліджень
  • Розробляє та публічно висвітлює пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вирішення актуальних проблем теорії та практики обліку, аналізу, контролю та аудиту
  • Співпрацює з іншими науковцями та громадськими науковими організаціями України та інших країн світу
    Завдання Клубу:навчити студентів продуктивній дискусії в пошуках істини, вміти опонувати та захищати свою позицію;розвивати в учасників навички креативності при обговоренні наукових ідей;

    сприяти інтелектуальному рішенню практичних проблем аудиторської діяльності.

Голова організації:

Польовик Євгенія, студентка бакалавтрату факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

Координатор роботи наукового клубу:
Лопуга Владислав, голова Наукового сектору Студентської Ради факультету

Приєднатися до організації →