Відбувся круглий стіл «Інформаційне суспільство як новий етап розвитку економіки»

У Київському національному торговельно-економічному університеті з ініціативи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 29 жовтня 2019 року відбувся круглий стіл «Інформаційне суспільство як новий етап розвитку економіки».

З вітальними словами до учасників засідання звернулася проректор з наукової роботи КНТЕУ С. В. Мельниченко, наголосила на важливості теми та актуальності представлених учасниками Наукового товариства досліджень.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Ю. Баранюк представив учасників круглого столу і зазначив, що доповіді, які підготовлені для обговорення є результатом проведеної науково-дослідної роботи студентами, за їх підсумками написано наукові статті, які будуть опубліковані у 9-му номері студентського журналу Наукового товариства Vivat Academia.

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, студент 3-го курсу ФОАІС В. Лопуга, розкрив сутність, перешкоди та можливості впровадження безпілотного транспорту в наше життя. Зазначив, що на шляху розвитку інформаційних технологій, на прикладі безпілотного транспорту, є як морально-етична дилема, що стоїть перед розробниками штучного інтелекту, так й інфраструктура конкретних міст. Зауважив, що майбутнє вже настало, просто воно розподілене нерівномірно, асиметрично, саме тому, в одних регіонах стрімко розвиваються ІТ та BlockChain-технології, а в сусідніх – є проблеми. Складно передбачити скільки ще хвиль глобалізації чекатиме на інформаційне суспільство, наскільки розмитими стануть кордони між державами та, відповідно, спорідненими доступності до високотехнічих послуг і технологій, але можна бути повністю впевнений, що самокерований транспорт у форматі підписки на доступний по соціальному статусу каршеринговий сервіс з часом набуде популярності, як-мінімум, в розвинених регіонах кожної з країн світу, що допоможе кожній людині відчути на собі позитивні зрушення в покращенні технологічного становища інформаційного суспільства.

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, студентка 4-го курсу ФЕМП Л. Бойко, охарактеризувала перспективи впровадження та використання інформаційних технологій у публічному управлінні. Зазначила, що цифровізація є пріоритетом державної політики, саме тому 2 вересня 2019 року Урядом було прийнято рішення щодо створення Міністерства цифрової трансформації, яке стає центральним засвідчуваним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, що забезпечить підвищення рівня поінформованості громадян про стан державного управління, створить умови для підвищення прозорості прийняття управлінських рішень та покращить якість надання адміністративних послуг.

Голова Наукового відділу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, студентка 3-го курсу ФМТП А. Самойленко, розкрила умови, які є необхідними задля забезпечення подальшого розвитку інформаційного сектора економіки України. Зазначила, що стратегічними цілями розвитку інформаційної економіки України є як впровадження інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності, так і державна підтримка окремих секторів економіки у спосіб створення нових електронних інформаційних ресурсів, використання інформаційних технологій у державному управлінні, встановлення електронних форм взаємодії між органами державної влади, місцевим самоврядуванням, фізичними та юридичними особами. В результаті, очікується підвищення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок впровадження інформаційних технологій, розвиток підприємницької діяльності шляхом формування системи правових і економічних механізмів, які стимулюватимуть попит на інформаційну продукцію, сприятимуть залученню інвестицій в інформаційні технології, а також просуватимуть створену продукцію на міжнародний ринок.

Круглий стіл пройшов в дискусійному форматі, кожна доповідь викликала жваве обговорення. Участь в засіданні брали студенти та аспіранти КНТЕУ.

15

Зображення 1 з 32