Засідання вченої ради КНТЕУ

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 25 червня 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п Питання порядку денного Результат розгляду
1. Присвоєння вченого звання професора: Бондаренко О.С. – професору кафедри фінансів; Козарезенко Л.В. – професору кафедри фінансів; Королюку Ю.Г. – професору кафедри кібернетики та системного аналізу ЧТЕІ; доцента: Антюшку Д.П. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Григоренко І.В. – доценту кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ (вчене звання присвоюється по кафедрі товарознавства та митної справи); Добровольській Н.В. – доценту кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ВТЕІ; Івановій О.М. – доценту кафедри кібернетики та системного аналізу; Колесніковій К.С. – доценту кафедри прикладної економіки ОТЕІ; Мороз І.О. – доценту кафедри кібернетики та системного аналізу; Мушинській Н.С. – доценту кафедри іноземних мов ОТЕІ; Пурденко О.А. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Ромашко О.М. – доценту кафедри обліку та оподаткування; Сонько Ю.А. – доценту кафедри публічного управління та адміністрування; Старик В.А. – доценту кафедри психології; Тімашову В.О. – доценту кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Рішення прийнято
2. Схвалення Моніторингової справи за 2012 – 2018 рр. про виконання КНТЕУ критеріїв надання та підтвердження статусу національного Ухвалено Постанову
3. Результати атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» у 2018/19 навчальному році Ухвалено Постанову
4. Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів Ухвалено Постанову
5. Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик Ухвалено Постанову
6. Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання Ухвалено Постанову
7. Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників Ухвалено Постанову
8. Затвердження акредитаційних справ Ухвалено Постанову
9. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу студентів (нова редакція) Ухвалено Постанову
10. Затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології» Ухвалено Постанову
11. Зміни до Положень про Харківський та Вінницький торговельно-економічні інститути КНТЕУ Ухвалено Постанову
12. Затвердження планів підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників на 2019/20 навчальний рік Ухвалено Постанову
13. Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Насібової О. В. Ухвалено Постанову
14. Внесення змін до складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності Ухвалено Постанову
15. Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського, імені Вадима Гетьмана Ухвалено Постанову
16. Затвердження ліміту стипендіатів Ухвалено Постанову

1cc295f33457ae551e04e21f9e33c579

Зображення 1 з 11